Anıların Düşündürdükleri

ANILARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Anı, geçmişe uzanmak, geçen olayları aralamak onlardan dersler çıkarmaktır. Anı var sevindirir, anı var düşündürür, anı var coşturur, anı var geçmişi yaşatır. Anı var heyecan, hüzünlü, ya da savurgandır, anı var yönlendirir, anı var, geleceğin belirleyicisi olur.
Anı var “eski fikir tartışmalarına, baskılı rejimlerin çağdışı ilkel komplolarına” ev sahipliği eder, anı var inanç bilimi özenli, gerçeklerin önüne set çeker, kaldırılsa da iz bırakır.
Türkiye’deki Kürt direnişçi çoğunluğunun, yaşamını ezilen halkına adayan Dr. Sait Kırmızıtoprak (Dr. Şıvan’ın) (yurttaş ve soydaşlarınca hain bir komplo) öldürülmesi ile ilgili tek taraflı, zalimden, hileden, komplodan yana tavırlarını anlamak olası değil!
Buna, Dr. Sait (Şıvan’ın) en güvenilir “dava” arkadaşlarından Musa Anter, Dr.Naci Kutlay ve Kemal Burkay’ın anılarını örneklemekte yarar var:
Musa Anter
Musa Anter anılarında ,“Ben Diyarbakır Askeri hapishanesinde iken birkaç kere Elçi’nin hanımı gelip benden Elçi’yi sordu. Bir şey bilmediğimi söyledim . Gerçektende bir şey bilmiyordum. Orda bir MİT sorgusunda Diyarbakır MİT Başkanı Hv.Alb.Faik de benden aynı şeyi sordu, bilmediğimi söyleyince kendisi bana anlatacağını söyledi . Bana, “Teşkilatımız gidip Elçi ve Begé’nin mezarlarını açtı ve fotoğraflarını çekti” dedi. .
Sonradan bilmiyorum MİT mi Irakta yaydı yoksa başka kişiler mi söyledi, olay Barzani’ye intikal etti. Barzani, olaya çok kızmış . Şıvan’la Kulplu Çeko adlı genci tutuklayıp meşhur şeriat mahkemesine veriyor. Olay sabit olunca, kısasa kısas yoluyla Sait Kırmızıtoprak ve Çeko aynı şekilde kurşuna dizilerek şehit oluyorlar.
Zaxo kurtarılmış bölge idi . Barzaninin mümesili Osman Gazi idaresindeydi. ..Osman Gazi’in yanında iki Sait bir araya gelir. Nihayet Şıvan yanına aldığı Elçi ve Begé’yi bir yerde arabadan indirerek kurduna diziyor ve oraya gömüyor. Ve İlave ediyor. Bütün bunları hatıram diye yazıyorum, ama görgü tanığı değilim”. (Musa Anter hatıralarım s.114-15)
a) Harbiye hücrelerine atılan, Musa Anter, Sait Kırmızıtoprak, Nacı Kutay, Canip Yıldırım’ da içinde bulunduğu 49 lar, TBMM.de Asım Eren’in “Kürtler Irakta Türkleri öldürdü buna karşı Türkiye’de “kısas” yapılsın” gibi bir mantığa karşı çıkıldığı için tutuklanmıştı.
b)- Anter’in 0layı “onar” anlatış tarzı, yazdıklarından emin- rahat biçimde anılarına geçirmesi: “Barzani, olaya çok kızmış . Şıvan’la Kulplu Çeko adlı genci tutuklayıp meşhur şeriat mahkemesine veriyor. Olay sabit olunca, kısasa kısas yoluyla Sait Kırmızıtoprak ve Çeko aynı şekilde kurşuna dizilerek şehit oluyorlar..”
“Olay sabit olunca” hükmü, Şeriatı “meşru” görme keyfiliği. Şıvan ve Çeko ya şehit diyen Anter’in anlaşılmayanı, Ömer Çetin yerine masum Dersimli Burusk’un kurşuna dizilmesi vahşetinden hiç söz etmemesi ya da irdelememesi. Bunu, bu günkü IŞİD benzeri “şeriatı meşru görme” keyfiliğiyle bağdaşlaştırmak olası.
c)- Sait Elçi hanımının eşini araması ve MİT’in Anter’e Sait Elçi’yi sorması aynı günlere rastlar. Anter’in bilmediğini söyleyince MİT “Teşkilatımız gidip Elçi ve Begé’nin mezarlarını açtı ve fotoğraflarını çekti” demesine karşın, deneyimli Apo Musa’nın aklına “Teşkilat mezarı nerden biliyor” sorusunun aklına gelmemesi…
d) Aynı anı sayfasında “… Faik’in şehadetini burada uzun boylu anlatmaya lüzüm yok. Politik eller ceheletle birleşti ve Faik’i katlettiler “ diye yazan Anter, “Politik eller ceheletle birleşti Dr. Şıvan katlettiler “ diyemiyor.
Anter’in “duyumlara dayalı” deyip bu peşin hükümlü davranışı ifade, anılara geçirme bir gerçeği belirtmeden çok “ Kürt ten öte bir körlüğün” bir ilkelliğin, evrensel, toplumsal düşünüşten yoksun, “eski çatışmanın “öcü”, egemen devletlerin olgusu, yada “BRAKIRIN” yani kardeş katilliği (Kürt’ün Kürt’ü yok etmesi) tutarsızlığı olduğu görülüyor!
Ben bütün bunları (Dr. Sait’in 1962 de YÖN dergisinde çıkan “..Ama tevsirini yaptığı bajarilerin (burjivaların) köpekleriyle ile aynı sütünlarda aynı ağzı kullanan kımıl yazarına ne oluyor çok ayıp! Kavgasının devamı olduğu, “…İşte bu Osman Gazi yanında iki Sait bir araya geliyor” ifadesinin doğru olmadığını, Osman Qazi’nin bunu yalanladığını) Apo Musa’nın Maltepe’deki ile kendi evinde kendisiyle tartışmış, anılarında Dr. Sait için yazılanların tek taraflı insafsızca olduğunu belirtmiştim.
Apo Musa bu hatadan dolayı özür dilemiş ve en kısa zamanda düzelteceği sözünü vermişti. Ne ki “ sözünü ettiği “cehaletle birleşen Politik eller” ona bu hatayı “düzeltmeye” ömrünü yettirmediler.
Dr. Naci Kutlay
Dr Şıvan Hareketinin yok edilmesi, “SAİTLER KOMPLUSU” nun bir varyantı. Kürt kamuoyunda şok etki yaratmak ve inanırlığı sağlamak için Sait Elçi ile birlikte birkaç Kürt sosyalistlerini öldürmek ve bunları Dr. Şıvan üzerine atmaktı. Bunun için Derveşe Sado Diyarbakıra gider DR. T. Z Ekinci, Canip yıldırım, Dr. Naci Kutlay ziyaret eder “tutuklanacaksınız gelin birlikte kaçalım” der, fakat Sait Elçi dışında kimse Irak’a gitmez.
Bunlardan Dr. Şıvan’ın can dostu bildiğimiz dava arkadaşı aile dostu Dr. Naci Kutay Irak’a “gitmeyişini” anılarına şöyle yansıtır.
“..zaman zaman kendime sordum, ben de Sait Elçi ile gitseydim ne tür bir durumla karşılaşacaktım ? Benim çok yakın bir arkadaşım olan Dr. Sait’in Sait Elçi’yi öldürmesine engel olabilecek miydim ? Yoksa bede onunla birlikte öldürülecek miydim? Bu gün bile bu olasalıklardan birine takılıp kalıyorum” (Naci Kutay Anılarım Avesta yayınları 1987)
Dr. Naci Kutlay “Dr. Şıvan olayını (Saitler Komplusunu) gerçeğini en iyi bilendir. Peki nasıl oluyor da “yakın arkadaşım” dediği dostu ve dava arkadaşını böylesine talimatlı komplo olumlaştırıcıları yada suskunlardan bir adım öne geçerek komplocularla aynı safta olabiliyor!
Bilirkişi raporuyla Dr. Şıvan aklandı . ama “ dostu, yakın arkaşdaşının” buluncu bulanık! Olasılıklar cenderesinde debeleniyor! Hayıflandığım, yazdığı Kürt tarihi inanırlığı!
Av. Kemal Burkay
Burkay, anılar belgeler cilt 1. Cildinde Dr. Sait’ ile duyumlar üzerine kurulu çatışmasını, amiyane bir söylemle “sidik yarışını” 2. Ciltte netleştirerek Onların bu akıl dışı, çelişkili, ipe sapa gelmez ifadelerinin dili olur. Çekincesiz “Şıvan Sait’i. tutuklamış bir iki arkadaşıyla ötekilerden habersiz kurşuna dizip gömmüş” deme vebali ve densizliğini sergiler.
Bir zamanlar “ağalarla ilişkin var” diye Dr. Sait’i suçlayan Burkay, feodal ilkel aşiret milliyetçisi –Şeriat düzencisi Barzani ve Türkiye temsilcileri Şerfettin Elçi – Derweşe Sado ilişkilerini pekiştirirken, “Saitler Komplosu” ile Şeriatın katlettiği “ZAZA’ Kürt ( ikisi Dersim Alevisi) oluşu, bu yıl Paris’te infaz edilen Sakine, Fidan ve Leyla’ye aynı kaderi paylaşmasını anlamazlılıktan, görmemezlikten geliyor.
Necmettin Büyükkaya anılarında: “ Hıdır Murat (Kemal Burkay) Berlinde birkaç gün kalıp sohbetler, toplantılar düzenlemişti. Burkay Hışyar’da (Faik Savaşta) kalıyordu” diye yazar. Bu toplantıların amacı, ilk etapta, Dr. Şıvan’nın Sait Elçi’yi öldürdüğüne Dersimli Kürtleri ikna etmekti, ettiler ki Burkay, “Şıvan.. Saiti.. tutuklamış bir iki arkadaşıyla ötekilerden habersiz kurşuna dizip gömmüş” şeklinde Adalet-hukuk vicdanını sızlatıyor. Musa Anter aynı oyuna gelmiş, sonra özür dilemişti. Oysa Burkay avukattır. Masumiyet karinası, suçsuzluk ilkesi veya uluslar arası hukukta, suç kesinleşmediği sürece kimsenin “hükümlü” sayılmayacağını” bilir. Burkay “Bilirkişi Raporuna değil, Dr. Faik ayarlı, “Dr. Faik’in anlatımına göre” der ve “Şıvan önce inkar eder sonra kabul eder” diye de ilave eder. Oysa o kaynağın yani Dr. Şıvan’ın ifadesi ve itirafı denen dört sayfalık el yazısının düzmece olduğu, Mannheim Üniversitesi akademik heyetinin 27 Eylül 2005 tarihi raporu ile sonra kanıtlandı. Ne ki bizim Dersim Adamı sosyalist Burkay Bilirkişiyi değil Dr. Faik’i baz alır.
Burkay’ın “Dr. Faik’in anlatımına göre” algısı öyle pekiştirmiş ki Şeriatlı-Molla fermanını, yargıya eşdeğer görüyor. “Şeriatın kestiği parmak acımaz”dan yana olup “Dr. Şıvan yargılandı” diyor. Ben hodri meydan diyorum 35 yılımı bu araştırmaya verdim bu olayda “hiç kimse yargılanmadı” diyorum. Bizim sosyalist avukatımız, Sait Elçi katil zanlısı Ömer Çetin ve Nazmi Balkaş ‘ın yargılanmadan itirafçı olarak şartlı salıverildiği, şeriatça “kısasa” bir eksik için de Dersim li Brusk’u ön görmelerini hangi hukuka, hangi toplumsal yaşama, hangi evrensel değere hangi vicdana uygun buluyor ki susuyor.
Önce Bölge Komt. Osman Gazi defalarca “Sait Elçi’yi Bölg.. Komt. Şıvan’a teslim etmiş” söylemini yalanladı, komplo deşifre oldu Burkay halen aynı yerde..
Burkay’ın 1971 den sonra TKDP başına getirilen sonra ajan diye kovulan Derweş Sado ve Ş. Elçi ile dolayısıyla Barzanilerle sıcak ilişkilerine devam etmesi, PKK karşıtlığı, Erdoğan sığınmacılığı bu gün kendisini “arkadan nal toplar” durumuna düşürmüştür.
Kazım Yıldız ve M. Ali Ateş ve diğer Dersimli Kürtler “Burkay “ balans ayarlı. Dr. Şıvan yakınlarını yanıltan bunlar oldu. Dr. Şıvan’a komplo kuran erkler adına:
Mesut Barzani
“ ……Dr. Şıvan Sait Elçiyi Çeko ve Brusk’le “gerici olduğu için öldürüyor bu haberi veren T-KDP li bir arkadaştı (Jirek=Derweşe Sado). Bundan sonra Şıvanı biz değil Türkiye KDP yargılayıp ölüm cezasına çarptırdı. ( Kürt press16.10 1987 sayı 16-249 ).
T-KDP adına Şerafettin Elçi;
“…. bizim Irakta ne öyle bir gücümüz nede yetkimiz vardı…. . Jirek(Derweşw sado ha) Sait Elçinin öldürülme olayını ortaya çıkarıyor. I-KDP ölüm kararı veriyor.( Kürt Dosyası. Rafet Ballı s.610)
Dr. Şıvan’ ile aynı suçtan tutuklanan Ömer Çetin “itirafçılaştırılarak” serbest bırakılır. Yerine “Şeriat “ diye Dersim yetimi Hasan Yıkılmış konur ve kurşuna dizilir. Dr. Şıvan’a kurulan hain “kumpası “ ve bu şeriat vahşetini bu üç “ Kürt eliti” çok iyi bilir ne ki gıkları çıkmaz, sindirirler.
Bu sindirme; Kürt coğrafyasını bölüşen devletin, Kürt liderliğini Iraklı bir aşiret Ağasının ipoteğinde tutmasının bir yan etkisi… Bitkin Kürt aydının özgürlük algısı, tüm ezilen halk- halklar yerine tek düzeyli “ Barzani ilkel aşiret milliyetçililiği ve şeriat ı ile örtüşmekten ileri gidememiştir.
Bu günkü IŞİD, Türk-Barzani erki işbirliği ve çapsız Kürt aydınının eseridir desek yanlış olmaz. Barzani bu gün de kendini kendisini aşan şeriatçıdan rahatsız. Hüseyin akar
([email protected])

Bu Makale Yoruma Kapalı.

Arama

ARŞİV

Ocak 2022
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Ziyaretçi Sayısı: